ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1. Γενικά

1.1 Το παρόν έγγραφο περιέχει τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους πωλήσεων (οι Όροι) της εταιρείας “KOSMOCAR Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, με έδρα στην Αθήνα (οδός Μηλιαράκη 53, Τ.Κ. 111 45), με ΑΦΜ 094029054 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000270601000 (εφεξής “εμείς”, “εμάς”, “μας”), αναφορικά με την πώληση ηλεκτρικών ποδηλάτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών (τα Προϊόντα) και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κι επισκευής. Συμφωνείτε ότι η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς θα γίνεται μόνο σύμφωνα με τους Όρους.

1.2 Οι Όροι εφαρμόζονται σε πωλήσεις Προϊόντων ή Υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (η Ιστοσελίδα). Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεχτικά προτού υποβάλλετε την παραγγελία σας. Με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα αποδέχεστε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων. Σε κάθε περίπτωση, πριν υποβάλλετε την παραγγελία σας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εκ μέρους σας αποδοχή των Όρων, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο. Χωρίς την επιβεβαίωση της αποδοχής σας, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας.

1.3 Υποβάλλοντας παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήλικοι σύμφωνα με το νόμο (18 ετών) και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Διαδικασία Παραγγελίας

2.1 Η υποβολή της παραγγελίας σας στην Ιστοσελίδα αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την αγορά Προϊόντων ή Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους.

2.2 Οι περιγραφές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους ή για άλλους λόγους, χωρίς προειδοποίηση. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχονται ακριβείς περιγραφές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα σε φωτογραφίες ή τυπογραφικά σφάλματα.

2.3 Μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει, με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η λήψη της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι η εκ μέρους σας λήψη του εν λόγω e-mail δεν συνιστά και δεν συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας σας. Κάθε παραγγελία υπόκειται στην αποδοχή μας και στη διαθεσιμότητα των Προϊόντων ή Υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε ελέγχους ταυτοποίησης και πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μας για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών.

2.4 Θα επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της προσφοράς σας για αγορά Προϊόντων ή Υπηρεσιών, αποστέλλοντάς σας επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω email, το οποίο και θα συνιστά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ μας. Η σύμβαση θα αφορά μόνο στα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες την αποστολή και παροχή των οποίων έχουμε επιβεβαιώσει στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Δεν θα υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε άλλα Προϊόντα ή να σας παρέχουμε άλλες Υπηρεσίες που ενδέχεται να αποτελούν μέρος της παραγγελίας σας, εάν προηγουμένως δεν σας έχουμε αποστείλει σχετική χωριστή επιβεβαίωση.

3. Τιμές και Πληρωμή

3.1 Οι τιμές στην Ιστοσελίδα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ. Τα έξοδα παράδοσης διαμορφώνονται και οριστικοποιούνται στη σελίδα εξόδου (check-out), ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που θα επιλέξετε.

3.2 Οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να μεταβληθούν οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, τιμές τις οποίες έχουμε επιβεβαιώσει σε επιβεβαίωση παραγγελίας θα παραμείνουν ανεπηρέαστες.

3.3 Μπορείτε να εξοφλήσετε τα παραγγελθέντα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες επιλέγοντας μεταξύ των επιλογών πληρωμής που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα κατά το χρόνο που υποβάλετε την παραγγελία σας. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά (για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε μεταβείτε στους διαθέσιμους συνδέσμους): Πιστωτικές κάρτες (όπως ενδεικτικά Visa, American Express ή Mastercard), Χρεωστικές κάρτες, Εξόφληση μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό, Ειδικές πλατφόρμες πληρωμών (όπως ενδεικτικά Viva Wallet, Paypal).

3.4 Καμία αποστολή (ή παράδοση σε περίπτωση αντικαταβολής) Προϊόντων ή παροχή Υπηρεσιών δεν είναι δυνατή πριν την ολοσχερή εξόφληση της αξίας της παραγγελίας. Εάν εξοφλήσετε την παραγγελία σας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, υπόκεισθε στους ελέγχους πιστοποίησης και έγκρισης του εκδότη της κάρτας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους που είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουμε να διενεργήσουμε τους εν λόγω ελέγχους. Εάν ο εκδότης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αρνηθεί να εγκρίνει την πληρωμή προς εμάς, η παραγγελία σας δεν θα γίνει αποδεκτή και επομένως δεν θα φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση.

3.5 Η Ιστοσελίδα περιέχει πλήθος Προϊόντων και Υπηρεσιών και επομένως ενδέχεται, παρόλο που καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή αναγραφή των τιμών τους, οι τιμές ορισμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα να μην είναι ακριβείς. Πριν την αποστολή της παραγγελίας, προβαίνουμε σε επαλήθευση των τιμών έτσι ώστε, σε περίπτωση που η πραγματική τιμή είναι χαμηλότερη από την αναγραφόμενη στην Ιστοσελίδα τιμή, να χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό. Εάν η πραγματική τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα, θα προβούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, είτε σε επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να λάβουμε τις οδηγίες σας πριν σας αποστείλουμε την παραγγελία σας, είτε σε απόρριψη της παραγγελίας σας και σχετική ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε ουδεμία υποχρέωση να σας παρέχουμε το Προϊόν ή την Υπηρεσία στην εσφαλμένη (χαμηλότερη) τιμή, εάν το σφάλμα είναι εμφανές και πρόδηλο και θα έπρεπε να γίνει εύλογα αντιληπτό από εσάς.

3.6 Οποιαδήποτε Προϊόντα ή Υπηρεσίες αγοράζετε θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό (στοιχείο διακίνησης και παραστατικό αξίας) σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία. Με την εξόφληση της παραγγελίας θα σας αποστέλλεται απόδειξη είσπραξης και σχετική επιβεβαίωση. Το απαιτούμενο φορολογικό παραστατικό θα συνοδεύει το/τα Προϊόν/τα που έχετε παραγγείλει κατά τη παράδοσή του/ς σε εσάς.

4. Παράδοση

4.1 Οι εκτιμώμενοι χρόνοι και τα έξοδα παράδοσης, ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές παράδοσης, καθορίζονται στη διαδικασία εξόδου (checkout) και περιλαμβάνονται και στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες (όπως ενδεικτικά απεργίες, καιρικά φαινόμενα, καθυστερήσεις μεταφορικών μέσων κλπ.).

4.2 Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης εντός του εκτιμώμενου χρόνου παράδοσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προτείνουμε μία νέα ημερομηνία. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης η οποία υπερβαίνει διάστημα 30 ημερών από την εκ μέρους μας επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, δικαιούστε είτε να ακυρώσετε την παραγγελία έναντι επιστροφής των χρημάτων που έχετε καταβάλλει είτε να αποδεχθείτε την παράδοση της παραγγελίας σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα σας προτείνουμε.

4.3 Θα πραγματοποιήσουμε την παράδοση στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει και η ίδια διεύθυνση θα συμπεριληφθεί στο σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης, εκτός εάν άλλως μας υποδείξετε εγγράφως. Σημειώνουμε ότι παραδόσεις είναι εφικτές μόνο εντός Ελλάδος.

5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης - Επιστροφές

5.1 Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από σύμβαση που συνάπτετε μέσω της Ιστοσελίδας εντός 14 ημερών χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία που αποκτάτε τη φυσική κατοχή των παραγγελθέντων Προϊόντων ή του τελευταίου απεσταλμένου Προϊόντος (σε περίπτωση πολλαπλών παραδόσεων).

5.2 Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή e-mail) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 8.8 κατωτέρω. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ και να μας το στείλετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kosmoride-support@kosmocar.gr. Μόλις λάβουμε την ενημέρωσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις ενέργειες που θα απαιτηθούν στη συνέχεια.

5.3 Αποδεκτά προς επιστροφή είναι μόνο καινούργια, μη χρησιμοποιημένα και μη φθαρμένα Προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία και συνοδεύονται από την κάρτα εγγύησής τους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει επίσης για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πλήρως.

5.4 Οφείλετε να μας επιστρέψετε το Προϊόν, με δικά σας έξοδα, εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του επιστραφέντος Προϊόντος, θα σας επιστρέψουμε κάθε ποσό που έχουμε λάβει από εσάς σχετικά με την αγορά του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης που αντιστοιχούν στην πιο οικονομική μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε.Tο κόστος επιστροφής των Προϊόντων επιβαρύνει εσάς.

5.5 Δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε από τα χρήματα που θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί σε ζημία ή απώλεια της αξίας του Προϊόντος που σας προμηθεύσαμε σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή

5.6 Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα Προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας κοινοποιήσατε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση. Η εν λόγω προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν επιστρέψετε τα Προϊόντα πριν την πάροδο των 14 ημερών.

5.7 Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα μας επιστρέψετε τα Προϊόντα ή εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας παράσχετε αποδεικτικά περί της επιστροφής των Προϊόντων σε εμάς, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν άλλως μας υποδείξετε εγγράφως.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

6.1 Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά και οποιοδήποτε άλλο αρχείο (ήχου, κίνησης, εικόνας κλπ) καθώς και η διάταξή τους στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο). Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει περιεχόμενο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οποίου ανήκουν σε τρίτους.

6.2 Εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων, ονομασιών μοντέλων, λογοτύπων, εμβλημάτων κλπ. Προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στους κατασκευαστές των σχετικών Προϊόντων. Δεν παρέχεται καμία άδεια χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω της Ιστοσελίδας.

7. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

7.1 Οι Όροι καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται μέσω της Ιστοσελίδας, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

7.2 Οποιαδήποτε διαφορά από τη σύναψη, υπογραφή ή καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, ή τα δικαστήρια που είναι αρμόδια με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

7.3 Επιπροσθέτως, παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι οποιεσδήποτε διαφορές μπορούν να υποβληθούν προς ηλεκτρονική επίλυση στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7.4 Για γενικές πληροφορίες και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στους ακόλουθους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα: (α) Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, Τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549, www.mindev.gov.gr), (β) Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα, Τηλ.: 2106460734, Φαξ: 2106460414, www.synigoroskatanaloti.gr) και (γ) στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών) που εδρεύουν στους αρμόδιους Δήμους.

7.5 Τέλος, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ισχύει ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Προεδρικό Διάταγμα 10/2017, ΦΕΚ 23/1-3-2017). Αντίγραφο του εν λόγω κώδικα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr).

8. Διάφορα

8.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να επικαιροποιούμε τους Όρους, κάθε δε τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική για τους χρήστες της Ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι αλλαγές ενσωματωθούν στους Όρους. Για το λόγο αυτό, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των Όρων και ιδιαίτερα πριν από κάθε νέα σας παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, δικαιούμαστε να διακόψουμε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

8.2 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης λογισμικού, τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, που ενδέχεται να οφείλονται σε τρίτους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να προβλέπεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών ή επίλυσης του σχετικού προβλήματος.

8.3 Κάθε πληροφορία που παρέχεται στην Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει». Δεν παρέχουμε ουδεμία, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα και χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε φύσεως ζημία σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

8.4 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε οποιαδήποτε δικαιώματά σας από σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ μας μέσω της Ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

8.5 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των Όρων δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα της μεταξύ μας σύμβασης.

8.6 Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε σε ηλεκτρονική επικοινωνία με εμάς.

8.7 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων, το οποίο δεν μας δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή της Ιστοσελίδας σε άλλες ιστοσελίδες δεν συνιστά σε καμία περίπτωση σύσταση χρήσης αυτών ή έγκριση του περιεχόμενου τους.

8.8 Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως: Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (customercare@kosmocar.gr) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Kosmocar A.E., Λ. Βουλιαγμένης 566-568, Αργυρούπολη 16452.

No products to compare
TEST RIDE
Κάνε ένα Test Ride!

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και κλείσε ραντεβού για ένα TEST RIDE. Απόκτησε το νέο σου e-Bike με:

 • Άτοκες δόσεις
 • Επιδότηση 40% της αξίας του e-Bike μέσω του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”
 • Εγγύηση μέχρι 5 χρόνια
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • After Sales Service από εξειδικευμένο προσωπικό
  ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
  Αφαίρεση της επιδότησης στο ταμείο!

  Στην Kosmoride, αντί να πληρώσεις ολόκληρη την τιμή του e-Bike και να περιμένεις έως και πάνω από 1 χρόνο,
  για να πιστωθεί το ποσό της κρατικής επιδότησης στον λογαριασμό σου,
  σου την αφαιρούμε άμεσα τη στιγμή της πληρωμής στο ταμείο!

  Χρειάζεται μόνο ένα επιπλέον βήμα.
  Μία Υπεύθυνη Δήλωση Εκχώρησης Είσπραξης.

  meta

  subsidy
  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας e-Bike Expert θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας βοηθήσει σε κάθε σας βήμα.