Διαδικασία Παραγγελίας

1. Η υποβολή της παραγγελίας σας στην Ιστοσελίδα αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την αγορά Προϊόντων ή Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους.

2. Οι περιγραφές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους ή για άλλους λόγους, χωρίς προειδοποίηση. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχονται ακριβείς περιγραφές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα σε φωτογραφίες ή τυπογραφικά σφάλματα.

3. Μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει, με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η λήψη της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι η εκ μέρους σας λήψη του εν λόγω e-mail δεν συνιστά και δεν συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας σας. Κάθε παραγγελία υπόκειται στην αποδοχή μας και στη διαθεσιμότητα των Προϊόντων ή Υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε ελέγχους ταυτοποίησης και πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μας για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών.

4. Θα επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της προσφοράς σας για αγορά Προϊόντων ή Υπηρεσιών, αποστέλλοντάς σας επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω email, το οποίο και θα συνιστά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ μας. Η σύμβαση θα αφορά μόνο στα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες την αποστολή και παροχή των οποίων έχουμε επιβεβαιώσει στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Δεν θα υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε άλλα Προϊόντα ή να σας παρέχουμε άλλες Υπηρεσίες που ενδέχεται να αποτελούν μέρος της παραγγελίας σας, εάν προηγουμένως δεν σας έχουμε αποστείλει σχετική χωριστή επιβεβαίωση.