Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η KOSMOCAR AE εισαγωγική εταιρεία των οχημάτων KOSMORIDE, AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, DUCATI, αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της Bentley και επίσημος επισκευαστής της Lamborghini για την Ελλάδα, είναι ευαισθητοποιημένη στο σεβασμό της ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης συνιστά προτεραιότητα και αποτελεί θεμελιώδη εμπορική πρακτική. Η παρούσα Πολιτική παρέχει ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και εν γένει επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που γίνονται από την KOSMOCAR και το Δίκτυο των συνεργαζόμενων Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων, Αντιπροσώπων και Συνεργατών της και τα εργοστάσια παραγωγής των οχημάτων.